Personele wijziging regimentsleiding

04/01/2021

Beste Regimentsgenoten,
Het gebeurt zelden dat ik mij als Regimentsoudste via dit medium richt tot u als regimentsgenoot. Laat mij daarom beginnen met u allen een goed en voorspoedig 2021 te wensen namens de gehele regimentsleiding. Wij hopen dat 2021 weer een jaar mag worden waarin we elkaar kunnen ontmoeten en mogen begroeten op een wijze die verder gaat dan dat we in 2020 gewend waren. Naast de regimentskalender 2021, die ik als bijlage heb gevoegd, heb ik overigens ook ander belangrijk nieuws voor u.


Onze Regimentscommandant, lkol Henk Plenk, draagt medio januari 2022 zijn functie over aan lkol Marc Souman. Ik weet dat dit nog ver weg is, en juist daarom  informeer ik u in deze uiteraard met een dubbel gevoel. Maar goed, tegen die tijd heeft lkol Henk Plenk de functie van Regimentscommandant ruim 3 jaar op een meer dan uitstekende manier vervuld, en ons Regiment door deze moeilijke tijd geloodst. En dat is en was voorwaar niet eenvoudig , aangezien niets, maar dan ook niets, sinds de uitbraak van dit verschrikkelijke virus hetzelfde is gebleken. Zo moest ons regimentsdiner in 2020 geschrapt worden, moesten er alternatieven bedacht worden voor de beëdigingen, werden de regioborrels gecanceld, werd plotseling de regimentsraad digitaal ingevuld en konden zeker in de beginfase ook minder bezoekjes gebracht worden aan onze mensen, zowel veteranen als actief-dienenden, in het land. En toch is lkol Henk Plenk, samen met de Regimentsadjudant Marcel Blok, er in geslaagd om met alternatieven te komen die recht hebben gedaan aan ons Regiment én ons personeel. Zo werden de beëdigingen kleinschaliger, werden onze veteranen ook op de geschrapte veteranendag niet vergeten, is het jubileum van het Regiment (20 jaar) gevierd met gebak en een videoboodschap, en is en wordt er op een bijzondere maar kleinschaliger wijze stil gestaan bij de regiments dodenherdenking. Ook zal in de nabije toekomst kleinschalig, maar trots, ons vaandelopschrift nog in ontvangst worden genomen. Een gepast dankjewel is hiervoor zeker op zijn plaats en ik zal daar begin 2022 dan ook zeker en naar ik hoop met veel genoegen bij stil staan. Henk, hoewel het nog een jaar duurt en er nog genoeg te doen is.....alvast bedankt voor alles en vooral jouw aandacht voor de mensen in ons Regiment!!!
Tja, en dan de opvolger. lkol Marc Souman.


Zeker geen onbekende in het Regiment en ik kan u nu al aangeven dat ik enorm blij ben met het gegeven dat lkol Marc Souman deze bijzonder belangrijke en zeer bijzondere functie wil invullen. Hij heeft een zeer brede en absoluut gevarieerde logistieke achtergrond maar is met name de laatste jaren in het personeelslogistieke domein (is ook logistiek) werkzaam geweest. Hier heeft hij twee belangrijke functies vervuld die ook buitengewoon waardevol zijn voor ons Regiment. Allereerst is hij verantwoordelijk geweest voor alle bijzondere personeelszaken binnen de Koninklijke Landmacht waardoor hij ook voor een deel van ons veteranenbestand een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij de IGK (Inspecteur Generaal Krijgsmacht) als speciale stafofficier en heeft hij in die hoedanigheid ook een groot aantal collega's van ons Regiment kunnen helpen die anders mogelijk tussen wal en schip gevallen zouden zijn. Los hiervan heeft lkol Marc Souman toch altijd de verbinding met ons Regiment behouden en is hij een graag geziene gast bij alle regimentsaangelegenheden. Zo mag ook zijn betrokkenheid bij de VVRB&T als (hoofd)redacteur van 'Veterans B&T' niet onbenoemd blijven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we in hem een meer dan uitstekende opvolger van lkol Henk Plenk kunnen verwelkomen en dat hij de taken en verplichtingen die aan deze bijzondere functie verbonden zijn ook op zijn eigen betrokken en overtuigende wijze zal invullen. Marc alvast een warm en welgemeend welkom in 2022!!


Mede namens de Dienstvakoudste, Genm Ivo de Jong, alsmede de Regimentsadjudsant, Aoo Marcel Blok,
Met vriendelijke B&T groeten,
Arco
Brigade-generaal A. Solkesz
Regimentsoudste Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

 

Vrienden van het Regiment