Regimentsdiner 2023

12/03/2023

We kijken terug op twee stijlvolle en bovenal zeer gezellige regimentsdiners! Uiteraard weer op de Generaal Majoor Kootkazerne te Stroe, Home of the Logistics.

Donderdag, bij het diner voor onderofficieren mocht ik sergeant majoor en opper-marketentster, Patricia van Drongelen, verrassen en haar de Regimentslegpenning overhandigen voor haar jarenlange inzet als marketentster en de coordinatie van de inzet van deze groep vrijwilligers.

Vrijdagavond bij de officieren werd de nieuwe Regimentsjongste geïnstalleerd. Tlnt Ryan Tijsterman werd het blauw-rode koord omgehangen door zijn voorganger Bart Roest, die meer dan 2 jaar deze functie met verve heeft vervuld. Tevens mocht ik mijn voorganger LKOL Henk Plenk waarderen met de Regimentshanddruk wegens zijn jarenlange vrijwillige inzet en zorg voor veteranen. Zowel van ons regiment alsook in de regio Amersfoort.

Maar zeer zeker ook voor zijn uitstekend functioneren als Regimentscommandant. De inscriptie ‘Creatief en Verbindend’ staat borg voor de wijze hoe hij deze functie heeft ingevuld.

Dank aan allen die aan deze beide diners hebben bijgedragen. Samen zijn we het Regiment!!!

B&T All the way!!

RC

 

Vrienden van het Regiment