Commando-overdracht Regiment B&T

Op 26 januari zal de luitenant-kolonel Plenk het commando over het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen overdragen aan de luitenant-kolonel Souman.

De komende weken zal duidelijk worden op welke wijze de overdracht zal plaats vinden. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden in relatie tot de heersende COVID maatregelen. Wij houden u o.a. via deze site op de hoogte. Heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen en zich reeds aangemeld voor de initiële datum (12 januari) dan ontvangt u een mail vanuit Bureau Regimenten.

Vrienden van het Regiment