2e Beëdiging

De tweede beëdiging zal plaatsvinden op de Du Moulinkazerne te Soesterberg en is alleen toegankelijk op uitnodiging. Uitvoering is afhankelijk van de vigerende COVID maatregelen.

Mocht u interesse hebben aanwezig te zijn en heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen neemt u dan contact op met de regimentsadjdant.

Vrienden van het Regiment