Herdenkingsreis JAVA

In 2001 is met het samenvoegen van de regimenten aan- en afvoertroepen (AAT) en intendance (INT) het regiment bevoorrading en transporttroepen opgericht. Hiermee zijn de tradities van deze regimenten overgegaan naar de eenheden van het B&TCo. Als onderdeel van deze tradities wordt er ter ere van de compagnieën en hun gesneuvelden een herdenking en kranslegging georganiseerd op JAVA.

Namens het regiment B&T wordt er een delegatie naar JAVA gestuurd om uitvoering te geven aan deze herdenking.

Vrienden van het Regiment