Rondleiding en ALV VOOLOG

Rondleiding incl ALV VOOLOG

Dit evenement is voor alle onderofficieren van de Logisiteke dienstvakken.

Opgaven gaat door een email te sturen naar : vootaris@hotmail.com met de volgende inhoud:

Naam; tussenvoegsel; voornaam; geboortedatum; geboorplaats; ID nummer. (Neem dit ID mee naar de activiteit).

Tevens dient u aan te geven bij welk gedeelte u aanwezig bent: Rondleiding; lunch; ALV; receptie; maaltijd.

VOL = VOL er kunnen max 40 personen deelnemen aan de rondleiding voor de ALV en de receptie incl maaltijd kunnen nog 20 personen extra aansluiten. 

Samen met het  940 Handling Squadron van de  KLU  en de VOOLOG willen wij een informatie/ALV dag houden op de locatie van het APOD.

Bezoek bij 940 Handling Squadron:

Het 940 Handling Squadron dient als APOD van Defensie voor luchtvracht naar oefeningen/missies.
In deze hoedanigheid is het 940 Handling Squadron opgedeeld in een airside en landside, alle vracht voor missies en oefeningen die door de lucht gaan (militair) worden via dit squadron verzonden. 940 Handling Squadron is gestationeerd op Air Mobility Command te Eindhoven.

Het squadron bestaat uit 2 product verantwoordelijke eenheden, Expeditie en Handling
Binnen de afdeling (Perduct Verantwoordelijke Eenheid) PVE EXP  is de afdeling Defensie Luchtvracht Expeditie in oprichting, deze afdeling gaat alle afzenders van Luchtvracht trainen op het verpakken en opmaken van Dangerous Goods die verzonden gaan worden door de lucht.
Bovenstaande afdeling en de overige afdelingen (Expeditie , Luchtvracht expeditie & groupagepunt) hebben in de hoedanigheid van verzenden van vracht (DG) naar missies veel contact met landmachtonderdelen en specifiek met 120 Deployment compagnie.
In het opwerktraject naar inzet worden de 4’s en zijn delta doorverwezen naar 940 Handling Squadron/DLE (defensie luchtvracht expeditie) om een awareness sessie te hebben.

Progamma:

09:00 - 09:30 uur Ontvangst

09:30 - 12:30 uur Rondleiding 940 Handling Squadron

12:30 - 13:30 uur Lunch

13:30 - 16:00 uur ALV

16:00 - 17:00 uur Receptie

17:00 - 19:00 uur Maaltijd

Vrienden van het Regiment