Dodenherdenkingen

Verhalen en herinneringen uit een ver, maar ook recent verleden. Collega’s die bij de uitoefening van het militaire beroep van ons zijn heengegaan, maar nog wel aanwezig en nog elke dag voelbaar. In gedachten, in herinneringen en in verhalen over toen.

 

Hun namen mogen niet worden vergeten.

 

Elk jaar in oktober worden, door het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen bij het monument op het Logistiek Ereplein op de Dumoulin Kazerne in Soesterberg, de gevallenen van het Regiment herdacht.

Elk jaar wordt er een gezicht getoond en een verhaal verteld van één van onze gesneuvelde Regimentsgenoten. De herinnering wordt dan weer even tastbaar.

Het Bureau Geschiedschrijving ondersteunt de Regimentscommandant en de Regimentsadjudant in het verzamelen van informatie voor deze herdenkingen. Er zijn herdenkingsboekjes van gevallen Regimentsgenoten uit o.m. de Meidagen 1940, Nederlands-Indië, Korea en voormalig Joegoslavië. Deze zijn op te vragen bij het Bureau Geschiedschrijving via het contactformulier.

 

Opdat wij niet vergeten!