Faces to Graves

Op de Dumoulin kazerne in Soesterberg staat het monument Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en haar voorlopers met daarop namen van regimentsgenoten die hun leven verloren tijdens of als gevolg van inzet tijdens oorlogsomstandigheden, vredesmissies en andere door de regering opgedragen inzet.

Het Bureau Geschiedschrijving Bevoorradings- en Transporttroepen heeft het initiatief genomen om beschikbare informatie over de overleden regimentsgenoten te verzamelen en op een gestructureerde manier vast te leggen en toegankelijk te maken. Daarmee wordt het verhaal achter de naam bekend om hen nooit meer te vergeten.

Dit project vergt veel tijd, reden dat deze pagina voorlopig “onder constructie” is. Mocht u meer willen weten of denkt u een bijdrage te kunnen leveren neem dan contact op met onze secretaris via het contactformulier.