Faces to Graves

Op de Dumoulin kazerne in Soesterberg staat het monument Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en haar voorlopers met daarop namen van regimentsgenoten die hun leven verloren tijdens of als gevolg van inzet tijdens oorlogsomstandigheden, vredesmissies en andere door de regering opgedragen inzet. Op de Dumoulinkazerne in Soesterberg staan op het Logistiek Ereplein twee monumenten van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (en haar stamregimenten). Op beide B&T-gerelateerde monumenten (zie foto’s) staan de namen van de door of namens het regiment overleden/gesneuvelde militairen, waarvan na gedegen onderzoek door Bureau Geschiedschrijving is geconcludeerd dat deze een aantoonbare relatie hebben met ons regiment of een van haar stamregimenten (Aan- en Afvoertroepen of Intendancetroepen).

Bureau Geschiedschrijving heeft het initiatief genomen om beschikbare informatie over de overleden regimentsgenoten te verzamelen en op een gestructureerde manier vast te leggen en toegankelijk te maken. Daarmee wordt het verhaal achter de naam bekend om hen nooit meer te vergeten.

Dit project vergt veel tijd, reden dat deze pagina “onder constructie” is.

Verdere informatie op verzoek en passend binnen de vigerende wet- en regelgeving (waaronder de AVG en de Auteurswet) te verkrijgen bij de secretaris via het contactformulier.