Aan- en Afvoertroepen

Op deze pagina treft u de werkboeken aan met informatie over de onderdelen van het Regiment Aan- en Afvoertroepen. Naast het benoemen van onderdelen focust deze dataset op het benoemen van de hoogste officieren binnen iedere onderdeel.

De data in de map is chronologisch geordend. Het eerste jaartal is het jaartal van oprichting, het tweede jaartal is het jaartal van opheffing. Binnen de Excel-werkboeken is waar mogelijk zoveel mogelijk de oorspronkelijke structuur van de eenheden aangehouden. Het maken van een militaire stamboom is gecompliceerd en noopt tot het afbakenen van periodes waarin de organisatiestructuur (tot op zekere hoogte) gelijk blijft. Organogrammen van de organisatie zouden gemaakt kunnen worden op basis van korte tijdsperiodes waarin niet veel verandert. De periode die deze date omvat is daar te groot voor. 

Dat de genoemde informatie feitelijk vaststaat wil niet zeggen dat niet genoemde onderdelen of commandanten er niet geweest zijn. Ben u ervan bewust dat dit overzicht incompleet is. Het document moet vooral gezien worden als groeidocument en niet als eindproduct. 

1946 - 1948. Bevrijdings- en Indië compagnieën

1946 - 1953. 123 AAT bataljon. 

1946 - 2000. Opleidingscentra AAT. 

1947 - 2000. Regiment AAT. 

1953 - 1967. Depot AAT. 

1953 - 1981. Transportgroepen. 

1953 - 1995. Transportgroepen. 

1957 - 1975. Transportgroepen. 

1961 - 1995. Transportgroepen.