Nieuwe publicaties

08/10/2021

Vandaag geplaatst; twee nieuwe artikelen uit de rijke historie van het Regiment. Uit de MLM 2021-2, de ontstaansgeschiedenis van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie. Zij bestond op 01 mei j.l. precies 25 jaar. Daarnaast uit de MLM 2021-3 een artikel over stafgegevens. Klik hier voor een link naar beide artikelen.