Historische Canon

Waarom een historische canon?

In deze historische canon van het Regiment B&T wordt aan de hand van een zestiental zogenaamde vensters (onder drie kapstokken) een historisch overzicht gegeven van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van het Regiment. Deze vensters beogen stuk voor stuk een belangrijk beeld weer te geven uit de historie van het nog jonge regiment. Het kan hierbij dan gaan om een belangrijke historische gebeurtenis, maar net zo goed om een meer beleidsmatige verandering of een aanpassing in de uitvoering.

Historische Canon 2018