VOOLOG

  

VERENIGING ONDEROFFICIEREN LOGISTIEK
VOOR HET BEVORDEREN VAN DE SAAMHORIGHEID EN KORPSGEEST
TUSSEN DE ONDEROFFICIEREN  LOGISTIEK VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT


voorzitter: Lion van der Most
Penningmeester: Bertus Bruil
Secretaris: Eric Falck
Algemeen lid: Nico Greveling

Website
 

Vrienden van het Regiment