Beëdiging

07/02/2024

Maar liefst 50 keer was de beëdigingsformule '" Ik zweer/beloof trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten, en onderwerping aan de Krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij god Almachtig/dat beloof ik".. te horen, vorige week op de Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe.

Vijftig nieuwe regimentsgenoten spraken deze formule uit met hun hand aan ons vaandel in aanwezigheid van hun relaties en hun collega's van diverse eenheden van de Landmacht. Ook de burgemeester van Barneveld, waar Stroe onder valt, was aanwezig en zijn komst onderstreepte de speciale band die wij als regiment met de gemeente Barneveld hebben. Wij wensen alle nieuwe officieren, onderofficieren en manschappen van ons regiment veel succes en hopen dat dit speciale moment in hun loopbaan ze helpt bij de uitvoering van hun soms moeilijke taken.

B&T All the way.

RC

Vrienden van het Regiment