Het Palmpitje

Marketentsters (ca. 18e en 19e eeuw) kregen van een regimentscommandant het recht om het regiment te volgen. Zij bevonden zich in de zogenaamde legertros of kortweg tros genoemd, waarin verzorgende elementen en bijv. kooplieden zaten. De marketentsters voerden in hun vaatje jenever of brandewijn mee. Tijdens rustpauzes verkocht de marketentster haar drank aan de militairen van het regiment.

Met het aanstellen van een marketentster bij het RB&T werd tegelijkertijd de regimentsdrank geïntroduceerd. Men heeft toen (vooruitlopend op de keuze voor een eigen gepatenteerde drank) in eerste instantie gekozen voor Apfelkorn (i.v.m. de kleur geel van het nieuw gevormde Dienstvak van de Logistiek).

Tijdens de regimentsdiners in maart 2005 introduceerde de toenmalige regimentsleiding (lkol Postmus en aooi Vrancken) de nieuwe regimentsdrank. Alle deelnemers aan het diner ontvingen toen een aardewerk kruikje met 0,2 liter regimentsdrank. Deze regimentsdrank is genaamd ‘Het Palmpitje’. Op alle kruikjes is de volgende tekst afgedrukt: “Dit voortreffelijk drankje wordt u aangeboden door het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.”

De naam ‘Het Palmpitje’ is ontleend aan de Palmkazerne; de bakermat, het ontstaan en het initiële centrum van het Regiment. ‘Het Palmpitje’ karakteriseert de pit (het hart, de kern) van, maar ook de energie binnen het Regiment.

(Bij de introductie/uitleg van de toast spreekt men ook wel over “Palmpit”)

 

Dat u hem in goede gezondheid moge drinken.

 

Het uiteindelijk eigen en gepatenteerde regimentsdrankje is een zachte Drentse kruidenbitter (23% vol.), Omdat de Regimentsdrank niet te sterk is, wordt deze zowel door jongere als oudere gewaardeerd.

Het uitschenken van de regimentsdrank is voorbehouden aan de regimentscommandant en - adjudant. Het Palmpitje wordt geschonken bij diverse regimentsaangelegenheden, zoals de regimentsdiners, regioborrels en andere gelegenheden. Het kruikje regimentsdrank wordt door de regimentsleiding cadeau gegeven bij bijzondere gelegenheden, zoals medaille-uitreikingen en dienstverlating.

Vrienden van het Regiment