Regimentshanddruk

Voor zeer bijzondere gelegenheden beschikt het Regiment over een onderscheiding. De onderscheiding is uitgevoerd in de vorm van een kunstwerk genaamd "De regimentshanddruk" met daar aan verbonden een regimentsdraagspeld.

Aan de onderscheiding is een oorkonde verbonden waarop de reden van toekenning wordt vermeld.

De onderscheiding is in beginsel een individuele regimentsonderscheiding voor personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet en/of verdienstelijk hebben gemaakt voor het Regiment. De ontvanger van deze onderscheiding behoeft dientengevolge niet per definitie een (oud) B&T-er te zijn.

Voordrachten voor de onderscheiding worden schriftelijk, voorzien van een motivering ingediend door de vertegenwoordiger in de regimentsraad van de eenheid/groep/geleding waartoe de kandidaat behoort.

Toekenning en uitreiking van de onderscheiding geschiedt door de regimentscommandant, eerst nadat deze de regimentsraad heeft gehoord. De uitreiking zal op een voor het Regiment bijzonder tijdstip plaatsvinden.

De secretaris van de regimentsraad houdt van de uitreiking een nominatieve administratie bij. Van de uitreiking wordt zo breed mogelijk verslag gedaan in publicaties van VOLD, VOOLOG, VVRB&T en op de diverse media van het Regiment.

De sculptuur symboliseert 2 personen die elkaar de hand drukken, is verbronsd en 23 cm hoog.

Register Rergimentshanddruk

Vrienden van het Regiment