Over het regiment

Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (B&T) is het grootste, maar ook een van de meest verspreide regimenten en korpsen binnen de Koninklijke Landmacht. Het is echter geen formele eenheid, maar een verband op basis van specialisatie met drie hoofdtaken (traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en verlengde personeelszorg)

Regimentsgenoten werken verspreid over de gehele defensieorganisatie en over de hele wereld. Toch zijn er enkele eenheden waar veel B&T-ers te vinden zijn. Het B&Tco uit Stroe en de 11e Bevoorradingscompagnie Luchtmobiel (11 Bevocie Lmb) uit Schaarsbergen zijn de twee grote parate eenheden van het regiment.

Het B&TCo is onderdeel van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) en 11 Bevocie Lmb AASLT valt onder 11 Luchtmobiele Brigade. Daarnaast vinden we veel B&T-ers bij het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog), het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) en binnen het Defensie Ondersteuningscommando met name bij de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) en bij de Paarse Restaurant Organisatie (Paresto).

Vrienden van het Regiment